Tagdíjbefizetések

Az éves tagdíj 5.000,-Ft, nyugdíjasoknak és rezidens orvosoknak 3.000,-Ft, amelyet folyó év március 31-ig kell a Társaság számlájára átutalni.

A számlaszám a Társaság titkárságáról kérhető meg: e-mail cím: secretary@stdtarsasag.hu

Amennyiben nem kívánnak a jövőben a Társaság tagjai maradni, úgy kérjük azt írásban jelezni szíveskedjenek (postán, faxon vagy e-mailen).